Основана регионална платформа за рурални развој Браничево-Подунавље

unnamed1
Facebook

У четвртак, 26. јануара 2017. године, је у просторијама Регионалне развојне агенције „Браничево-Подунавље“ у Пожаревцу одржан 1. састанак новоосноване Регионалне платформе за рурални развој Браничево-Подунавље. Платформа представља не-формално, стручно, саветодавно тело и окупља 24 представника институција и организација из целог региона и различитих сектора: локалне самоуправе, јавна предузећа и установе,  удружења грађана, представнике сектора привреде и образовних институција.

Платформа је успостављена са циљем јачања капацитета и унапређења сарадње релевантних актера из региона Браничево-Подунавље, кроз имплементацију Регионалне стратегије руралног развоја за период 2016-2020. У том смислу већ се започело са израдом двогодишњег Акционог плана, након чега ће Платформа имати активну улогу у формирању различитих тематских партнерстава, тј. тимова који ће радити на припреми конкретних предлога регионалних пројеката из области руралног развоја, намењених различитим донаторским програмима.

Један од задатака Платформе биће заговарање и промоција развојних приоритета руралних средина региона Браничево-Подунавље и унапређење сарадње и комуникације на националном и интернационалном нивоу. Такође, Платформа ће активно учествовати у процесу преговора о приступању Србије Европској унији у областима релевантним за рурални развој, кроз формулисање мишљења и препорука релевантним телима и организацијама.

Оснивање Платформе је предвиђено као једна од активности у оквиру регионалног пројекта „Регионална платформа за рурални развој – Браничево-Подунавље у корак са ЕУ“, који реализује Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ уз подршку Фондације за отворено друштво Србија.

Новости о пројектним активностима и раду Платформе можете пратити на www.rra-bp.rs и Фејсбук профилу Регионалне развојне агенције „Браничево-Подуанвље“.

У прилогу достављамо 1. број листа Регионалне платформе за рурални развој Браничево-Подунавље (РПРР БП) – Билтен о руралном равоју.

Регионална развојна агенција

„Браничево-Подунавље“, Пожаревац

Loading