Ручак у зимским условима

Facebook

Пек је одувек био извор живота  како за флору и фауну у њему , тако и за оне који су обитавали на његовим обалама али и у ваздуху изнад њега. Тако је и ових хладних, зимских дана. Различите врсте птица траже свој ручак у њему. Ту је пре свега  једна врста мањих корморана, затим  беле чапље али и патке. Све оне језде изнад Пека, пливају по њему  или се гегају по сантама леда тражећи неког неопрезног становника речних дубина не би ли „омастиле“ кљун. Вечна игра на вечној реци…

Loading