Школа у Турији прва etwinning школа у Браничевском округу

awarded-etwinning-school-label
Facebook

Основна школа „Вељко Дугошевић“ је током двогодишњег рада и  након добијања Националне и Европскеetwinning  ознаке,по мишљењу Европске комисије препозната као предводник у области:

 • дигиталне праксе
  • праксе безбедности на интернету
  • иновативних и креативних приступа педагогији
  • подстицања континуираног професионалног усавршавања запослених
  • подстицања сарадничких наставних пракси са запосленима и ученицима

Поступак добијања eTwinning ознаке за школе одвија се у две фазе.

Прва фаза је аутоматска провера следеће три тачке:

 • Школа је регистрована на eTwinning-у дуже од две године.
 • У тренутку пријаве најмање два активна eTwinning наставника су повезана са школом.
 • Постоји европски eTwinning пројекат са националном ознаком квалитета (током две протекле године од тренутка пријаве).

Другом фазом обухваћено је шест критеријума које школа мора испунити.

Након испуњених наведених критеријума, Европска комисија је доделила ОШ“Вељко Дугошевић“ ознаку etwinning school.

На овај начин признаје се  и вреднује учешће, обавезаност, посвећеност не само појединачних еТвинера већ и тимова наставника и школских руководилаца у истој школи.

Концепт стицања статуса eTwinning школе је концепт развојне путање са компонентама које објективно могу да се процене. ОШ „Вељко Дугошевић“,добијањем ове ознаке ће:

 • имати већу видљивост на европском нивоу
 • формирати европску мрежу водећих eTwinning школа које ће инспирисати будући развој eTwinning-а

Запослени у школи учествоваће у  наменским програмима професионалног усавршавања. Након добијеног статуса etwinning школе, ученици и запослени ће имати прилику да учествују и реализују бројне активности и пројекте од националног и европског значаја,сарадњом са школама у Србији и иностранству.

Loading