Објављен Јавни конкурс за доделу средстава по пројектима удружења грађана

IMG_2345
Facebook

Право учешћа на конкурсу за доделу средстава из буџета општине Кучево за финансирање / суфинансирање програма од јавног интереса имају удружења грађана са седиштем на територији наше локалне самоуправе . Приоритет у додели средстава имаће удружења која располажу одговарајућим капацитетима за реализацију програма, имају већи број чланова удружења, своје програме усмеравају ка већем броју корисника, могу да обезбеде резултате у односу на предложене трошкове, имају успешност у реализацији програма, раде на постизању друштвене солидарности, самопомоћи, помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама и своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на локалном и националном плану.

 5,997 total views,  2 views today