Током марта и априла вршиће се обнова регистрованих пољоприврдених газдинстава

DSCN1140
Facebook

Обавештавају се носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава да ће у периоду од 01.03.-30.04.2019.године,  врштити  Обнова свих регистрованих пољопривредних газдинстава.

УСЛОВИ  које свако регистровано пољопривредно газдинство мора да испуни јесте:

  • ОБАВЕЗАН ЈЕ УПИС СВИХ ПАРЦЕЛА НА КОЈИМА СЕ ОБАВЉА ПОЉОПОРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА ПРЕМА ТРЕНУТНОМ СТАЊУ,
  • ТРЕБА ДОСТАВИТИ СВЕ ПРОМЕНЕ У ВЕЗИ СА ЗЕМЉИШТЕМ, БРОЈЕМ И СТРУКТУРОМ ЖИВОТИЊА,
  • САМО ГАЗДИНСТВА КОЈА ИЗВРШЕ ОБНОВУ РЕГИСТРАЦИЈЕ МОГУ ОСТВАРИТИ СУБВЕНЦИЈЕ ПО ХЕКТАРУ И ОСТАЛЕ РЕГРЕСЕ,
  • САМО РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА ИМАЈУ ПРАВО НА БЕСПЛАТНУ АНАЛИЗУ ЗЕМЉИШТА,

За све информације у вези обнове и потребне документације можете контактирати Милоша Радовановића ,саветника у Одсеку зa пољопривреду, општине Кучево лично или на тел. бр.на  број:064/4140-623,

Милош Радовановић,саветник, у Одсеку зa пољопривреду, општине Кучево

Loading