Tu smo zbog vas

MD300100S6CN4548
Facebook

Rukovodstvo lokalne samouprave Kučeva  održalo je danas neformalni sastanak sa delom preduzetnika i privrednika koji obavljaju svoje poslovne delatnosti na teritoriji opštine. Tokom samog sastanka pokrenut je niz tema vezanih za njihov rad, preduzetnici su izneli svoje probleme, među kojima je jedan od najvećih nelojalna konkurencija i rad na „crno“.

                 

 

Sagledane su mogućnosti gde bi lokalna samouprava bila u situaciji da pomogne u stvaranju  bolje poslovne atmosfere za rad preduzetnika .Dogovoreno je da se za desetak dana zakaže novi sastanak na kome bi bilo prisutno mnogo više preduzetnika nego danas i na kome bi bile pokrenute neke konkretne aktivnosti koje bi preduzetnicima poboljšali uslove rada.

 

              

 

FOTO  DM

Loading