Ексклузивна вест : Конститутивна седница Националног савета влашке националне мањине 30. новембра

IMG_8301
Facebook

 

 

Како портал еКучево ексклузивно сазнаје, Конститутивна седница Националног савета влашке националне мањине  одржаће се 30. новембра.  Избори за чланове Савета националних мањина одржани су у недељу 04. новембра, а РИК је коначне резултате објавио на Митровдан, 08. новембра. Подсетимо, листа  „Власи за Србију“ чији је носилац био Новица Јаношевић катастрофално је поразила листу Удружења „Гергина“ – „Власи за Србију“ су од 23 освојили 22 мандата а Удружење „Гергина“ само 1.

На основу члана 97а ст. 1. и 2. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14 – одлука УС, 55/14 и 47/18),

Републичка изборна комисија, на седници одржаној8. новембра 2018. године, утврдила је

                                                                                           И З В Е Ш Т А Ј
О УКУПНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ВЛАШКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

I

Укупни резултати избора за чланове Националног савета влашке националне мањине, одржаних 4. новембра 2018. године, су следећи:

1. Број бирача уписаних у Посебан бирачки списаквлашке националне мањине 26.584
2. Број бирачких места на којима је обављено гласање 142
3. Укупан број бирача који су гласали 14.286
4. Број примљених гласачких листића 26.596
5. Број неупотребљених гласачких листића 12.310
6. Број употребљених гласачких листића 14.284
7. Број неважећих гласачких листића 263
8. Број важећих гласачких листића 14.021
9. Број гласова и број мандата које су добиле поједине изборне листе:
Ред. број Назив изборне листе Број гласова које је добила изборна листа Број мандата које је добила изборна листа
1. ВЛАСИ ЗА СРБИЈУ 13.320 22
2. УДРУЖЕЊЕ „ГЕРГИНА“ НЕГОТИН – ПРИМАРИЈУС ДР СИНИША ЧЕЛОЈЕВИЋ 701 1

II

Овај извештај објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“.

02 Број 013-536/18
У Београду,8. новембра 2018. године

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК

Владимир Димитријевић

 

 

 

 

Loading