Данас истиче Конкурс за Јавне радове – Јавни позиви за доделу субвенција за самозапошљавање и запошљавање теже запошљивих отворени до 01. септембра

IMG_0133
Facebook

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. год, који су, у оквиру Локалног акционог плана запошљавања, расписали Општина Кучево и Национална служба за запошљавање –Филијала Пожаревац  02. Јула истиче данас. Подсетимо, ови  Јавни радови орочени су на 4 месеца  и ангажована лица могу очекивати надокнаду од 18.000,00 на месечном нивоу плус 2.000,00 за превоз.

Сада је на реду конкурсна комисија која треба сагледати приспелу документацију и одредити који ће пројекти бити одборени.

 

Сем овог , истог датума ( 02. Јула), расписана су још два Конкурса који су отворени до 01. септембра :

 

  • ЈАВНИ КОНКУРС НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2018. г

(Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000,00 динара,

односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за

незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика

предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос).

 

  • ЈАВНИ КОНКУРС ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА                 ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2018. Години.

( 250.000,00 динара по лицу, односно 300.000,00 динара за особе са инвалидитетом, радно способне

кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 30 година)

 

 

 

 

Loading