Веће прихватило предлог новог зонирања општине

DSC03275
Facebook

 

Поступајући у складу са новим законским прописима, Општинско веће је на својој  57. седници одлучило да прихвати предлог новог зонирања општине, као и Одлуку  у оквиру које се, између осталог утврђују зоне обавезног одржавања и унапређења својстава зграда (са посебним акцентом на одржавање спољнег изгледа зграде) и да их упути Скупштини општине на усвајање. Сагласили су се са изменама Одлуке о финансијској подршци породицама са  децом, прихватили захтев ПУ „Лане“ да се запосленима у објекту „Цврчак“ омогући колективни годишњи одмор, разматрали проблематику набавке противградних ракета, прихватили  измену систематизације радних места у Библиотеци, упутили СО на усвајање измењене Одлуке о давању назива улица и тргова у насељеним местима општине и плану детаљне регулације за Волују и Нересницу. На дневном реду је било и више захтева појединица по различитим основама.

Loading