Милион и по динара за финансирање медија

IMG_2406
Facebook

У данашњем броју недељника Реч народа из Пожаревца, објављен је ЈАВНИ ПОЗИВ за суфининансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Кучево у 2018. години.

Средства за суфинанисрање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања планирана су у буџету општине Кучево за 2018. годину у износу од 1.500.000,00 динара. Максимални износ за доделу средстава по пројекту је 600.000,00 дин., односно минимални износ за доделу средстава по пројекту је 20.000,00 дин.

Намена конкурса

  1. Суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносие истинитом, непрестрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Кучево, а посебно особа са инвалидитетом;
  2. Права на јавно информињање националних мањина;
  3. Заштита и развој људских права и демократије, слободан развој личности и заштита деце и младих, развој културног и уметничког стваралаштва, развој образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развој науке, спорта и физичке културе, праћење развоја промоције пројеката у области привреде (привредних пројеката), заштита животне средине и здравља људи и остале медијске садржаје који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и саддржајима из свих области живота, без дискриминације.

 

II  Право учешћа

 

Начин подношења захтева

На конкурсу може учествовати:

  1. Издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
  2. Правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом.

Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса коме су додељена средства за пројекат може у току исте календарске године да учествује са истим пројектом на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% вредности пројекта.

Јавни позив се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација не може бити дуже од 3 године.

 

Loading