Веће предложило ребаланс буџета и припајање ЈП за одржавање путева Јавном комуналном предузећу

IMG_2774
Facebook

Председник Општинског већа и председник општине Кучево Новица Јаношевић, председавао је 46. седницом  овог тела, одржаној у понедељак 29. јануара. Седница је отпочела сетом тачака везаних за припајање ЈП за одржавање путева ( бивша ЈП „Дирекција“) ЈКП Кучево : прво је дата сагласност да се Уговор о припајању реализује, потом усвојен нови Правилник о систематизацији радних места и одлука о додељивању искључивог права за обављење делатности од општег интереса. Потом је заузет став да се локалном парламенту предложи „ребаланс“ овогодишњег буџета. Разлог – добијена донација од 40 милиона за асфалтирање пута Кучајна – Равниште, па да се за тај износ увећају и приходовна и расходна страна.Чланови Већа су одлучили и да Скупштини предложе да се донесе нова одлука о максималном броју запослених у органима локалне самоуправе којом би се овај број ограничио на 175 а да се институцијама и предузећима које имају већи број од дозвољеног наложи да до краја марта то регулишу. Веће је усвојило и Локални акциони план за запошљавање у 2018. години, Финансијски план Црвеног крста, измену систематизације Центра за културу, укидање својства локалних категорисаних путева, план насипања ризлом локалних путева  и дало налог да се распише оглас за јавно надметање поводом отуђења непокретности из јавне својине општине.

 

 

Loading