Sećate li se 29. novembra ? Slavilo ga je 23 miliona ljudi …

63963_jugoslavija222222222222222_ff
Facebook

Dešava se da kada danas pitate nekog tinejdžera ili mladog čoveka u ranim dvadesetim, ko je bio Tito ili šta znači skraćenica SFRJ ili SKJ, da samo odmahne glavom. Prošlost, za njih davna, o kojoj uče iz istorije kao i o dešavanjima iz Starog veka ili dinastičkim sukobima pre Velikog rata.

Oni stariji, mnogi i sa setom ( ne što je bilo bolje nego sad ali tada su oni bili tinejdžeri ili u ranim dvadesetim, prim.autora) reći će da je 29. novembar bio praznik koji je slavilo 23 miliona jugoslovena od Triglava do Đevđelije. Ustanovljen kao sećanje na  29.11.1943. godine kada su u Jajcu (BiH) postavljeni  temelji komunističke Jugoslavije. Kao državni praznik slavio se dva dana ali skoro sve firme, ustanove I preduzeća su uspevale da od njega naprave mini godišnji odmor koji je trajao bar nedelju dana. Tog dana su se svuda održavale proslave, svečane akademije itd. itd. a pioniri ( deca iz 1. razreda osnovne škole)  su polagali Pionirsku zakletvu. Svi stariji od 1982. godine izgovorili su  nekog od dvadeset devetih novembara sledeće reči :

 

“Danas, kada postajem pionir

  Dajem časnu pionirsku reč:

  Da ću marljivo učiti i raditi

  poštovati roditelje i starije,

  i biti veran i iskren drug,

  koji drži datu reč;

  Da ću voleti našu samoupravnu domovinu

  Socijalističku Federativnu Republiku Jugoslaviju

  Da ću razvijati bratstvo i jedinstvo

  i ideje za koje se borio drug Tito;

  Da ću ceniti sve ljude sveta

  koji žele slobodu i mir!

 

Nakon kojih su svečano dobijali pionirske marame I knjižice…

Na našim prostorima 29. novembar  kao praznik, poslednji put  je obeležen 2001. godine ( Savezna skupština tadašnje SRJ zvanično ga je ukinula tek sredinom novembra sledeće godine). Do 1997. godine 29. novembar je slavljen kao dan sećanja na Drugo zasedanje AVNOJ-a, ali je od tada počeo da se praznuje kao dan kada je 1945. Jugoslavija i formalno prestala da bude monarhija i postala republika. Ta zamena nastala je kao izraz kritike da je SRJ nastavila da obeležava praznik nepostojeće države – federacije šest republika – koja se raspala 1991.

Ima mnogo onih koji smatraju da je Tito ( ko god da se krio iza tog imena, jer to skoro sigurno nije bio Josip Broz rođen u Kumrovcu 1892. god) bio najveći zlotvor srpskom narodu i to potkrepljuju mnogim istorijskim dokazima. No to je već tema za neki drugi prilog.

 

Loading