Просечна нето зарада у општини Кучево у октобру 34.676,00 динара

IMG_1878
Facebook

Према подацима Републичког завода за статистику,  просечна зарада у нашој општини протеклог месеца у бруто износу ( заједно са припадајућим порезима и доприносима) била је 47.225,00 динара,  а  без њих ( нето зарада) 34.676,00 динара. Када се ради о периоду од јануара до октобра онда су у питању нешто веће вредности, па је тако бруто зарада у овом периоду износила просечно 47.932,00 а нето 35.141,00 динар.

Када се ради о Браничевскмг округу на првом месту је Костолац са ( према осталим општинама просто безобразно високим износом ) 99.448,00 динара ( бруто) и 70.899,00 динара ( нето). Најмања примања су у општини Жабари где су запослени у октобру имали бруто зараде просечно 38.676,00 динара, а када се одбију порези и доприноси, добијали су по 28.368,00 динара. Нешто веће плате су у општини Мало Црниће : 39.387,00 ( бруто) и 28.828,00 ( нето) износ.

Табеларни приказ остварења просечних примања на нивоу Браничевског округа у октобру 2017. изгледа овако :

 

Просечне зараде                              Просечне зараде

са порезима и допр.                         без пореза и допр.

                                           X 2017.          I-X 2017.                 X 2017.             I-X 2017.

Браничевски округ       62 719              63 360                      45 250             45 721

Град Пожаревац          72 577             73 623                       52 151             52 944

Пожаревац                   55 911             56  034                      40 523              40 712

Костолац                       99 448            102  776                      70 899              73 218

Велико Градиште         46 867              46 500                       34 086              33 830

Голубац                        44 123             45264                         32 686              33 435

Жабари                        38 676              38 706                       28 368              28 423

Жагубица                      51 070              52 903                       37 020              38 307

Кучево                          47 225              47 932                       34  676              35 141

Мало Црниће              39 387              38 177                         28 828               27 901

Петровац на Млави     46 305              45 504                        33 674               33 003

Loading