Веће прихватило предлог Одлуке о равноправности полова и нове систематизације у вртићу

Facebook

Ни недељу дана након 38. седнице Општинско веће одржало је и  тридесет девету са близу 30 тачака дневног реда.Најинтересантније су се односиле на усвајање предлога Одлуке о равноправности полова , нову систематизацију у вртићу, Програм  рада Споменика природе „Пећина Церемошња“ и Пећина Равништарка“  за наредну  годину, разматрање Извештаја о управљању становима у јавној својини, планиране и извршене активности ЈП за одржавање путева и јавне расправе, усвајање Кврталног извештаја о раду ЈКП Кучева за период 01.07.-30.09., доношење одлуке о учествовању у кампањи „16 дана активизма против насиља над женама“, давање минибуса на коришћење ТО Кучево, извештају  о раду Црвеног крста и његовом захтеву за допунским финансирањем јавних овлашћења, захтев  Удружења власника шума „Турија“ за доделом локала за рад. Веће је упознато и са потраживањима које локална самоуправа има у вези са додељеним пољопривредним кредитима. 2/5 дневног реда односиле су се на различите захтеве и молбе појединих грађана ( за накнаду штете због уједа пса лутилаца, пожара, отписа камате и репрограма дуга за порез на имовину, компензацији међусобних потраживања, додели бесплатних аутобуских карти за превоз деце итд).

Loading