Nova izložbena postavka u Centru za kulturu

14-22624,-obicaji,-kraljice,-kucevo
Facebook

Centar za kulturu  iz Kučeva bogatiji je za još jednu izložbu. U saradnji sa Etnografskim muzejom iz Beograda iz bogatog foto arhiva muzeja izabrane su fotografije na kojima su prikazane specifičnosti Zvižda i Homolja kroz običaje. Fotografije imaju izuzetnu važnost , posebno za ove prostore, jer na jedan poseban način dočaravaju dah vremena u kome su nastale i omogućavaju da se mnogo bolje i studioznije sagledaju različiti segmenti života ondašnjih stanovnika. Zbog toga će one, od sada, činiti  stalnu postavku u Galeriji na spratu Centra za kulturu Kučevo. Direktorka, Jasmina Blagojević, prilikom otvaranja je  istakla  da je ovo treća stalna izložbena postavka i da Centar posebnu pažnju poklanja afirmaciji i popularizaciji vuzuelne umetnosti. Saradnja sa muzejima i drugim institucijama kukture će se nastaviti i intenzivirati u budućnosti .

 

Loading