Веће упутило Скупштини предлог за „ребаланс“ буџета

Facebook

Општинско веће одржало је у среду, 27.септембра, своју 34-ту седницу у овом сазиву.На дневном реду нашло се близу 30-ак тачака. Најважније о којима је расправљано свакако су оне које се односе на предлог „ребаланса“ овогодишњег буџета, усвајање новог Кадровског плана за текућу годину, усвајање предлога максималног броја запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2017-ту,  усвајање Правилника о утврђивању коефицијената изабраних и постављењних лица ( на сталном раду у општини) и накнада за рад изабраних и постављених лица која нису на сталном раду. Пред члановима Већа нашао се и предлог о покретању поступка отуђења стана из јавне својине, измене одлуке о финансијској подршци породицама са децом, одлука о радном времену здравствених установа на територији општине, Правилник о организацији и систематизацији послова Центра за социјални рад, предлог Годишњег плана развоја спорта у 2018. Години, именовање радне групе за израду Ревизије Плана управљања комуналним отпадом и неколико захтева грађана.

Loading