Снажан подстицај развоју сточарства – помоћ од више милиона за набавку јуница, оваца и осемењавање

ZS_domaa-ovca-poz
Facebook

Општина Кучево улаже огромне и конкретне напоре у развој пољопривреде. Тако  су управо расписана три ЈАВНИ КОНКУРСА који регистрованим пољопривредним домаћинствима пружају снажну финансијску подршку при набавци јуница, оваца  и приликом осемењавања грла.Средства неопходна за реализацију ових Конкурса , предвиђена су Одлуком о буџету општине Кучево за 2017. годину.

 

Тако је за набавку  квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета предвиђено укупно два милиона динара.  Повраћај који приликом набавке нових грла  пољопривредници могу очекивати износи  50% без ПДВ-а по грлу, максимално 100.000,00 дин  по грлу. Највише може да се конкурише за 1 грло.Javni konkurs junice

Када  се ради о набавци оваца, за овај Конкурс укупан износ средстава је милион динара а повраћај је 50% без ПДВ-а по грлу, максимално 7.500,00 динара по грлу. Ако се врши набавка од 1-5 грла сва могу бити женска, а ако се ради о бројци од 6-10 онда бар једно грло мора бити мушко.Javni konkurs ovce

За осемењавање је предвиђено 950.000,00 динара, за грло које се први пут осемењава 2.000,00 дин а за други пут 1.000,00 динара. Једно пољопривредно домаћинство може да конкурише за максимално 5 уматичених грла.Javni konkurs vestacko osemenjavanje

Loading