Милосављевић заказао 4. редовну седницу Скупштине општине за среду, 26. јуна

IMG-20240205-WA0001
Facebook

Председник Скупштине општине Кучево, Драган Милосављевић, зазао је  4. редовну седницу локалног парламента за среду, 26. јуна. Заседање ће бити одржано у Свечаној сали СО, са почетком у 12:00 часова а на дневном реду ће се наћи 21. тачка.

Д н е в н и р е д:

1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о завршном рачуну Буџета општине
Кучево;

2. Разматрање о одлучивање о предлогу Одлуке о додели општинских признања у општини
Кучево у 2024. године;

3. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о Буџету
општине Кучево за 2024. годину;

4. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о решавању имовиско правних спорова
насталих зазузећем парцела насталих приликом изградње путева;

5. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Статута библиотеке Стеван
Раичковић;

6. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Управног одбора
библиотеке Стеван Раичковић;

7. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана ШО ОШ „ Угрин
Бранковић“;

8. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана ШО ОШ „Угрин
Бранковић“;

 

9. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду
Библиотеке за 2023.годину са финансијским извештајем;

10. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Програма рада са
Финансијским планом Библиотеке 2024. Године.

11. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Прогамао раду Општинске
управе за 2023.годину;

12. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду са
финансијским извештајем Дома здравља Кучево за 2023. Годину;

13. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању прогама стручног рада и
усавршавања Дома здравља Кучево;

14. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду Центра за
културу „Драган Кецман“ Кучево за 2023. годину;

15. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Плана рада Центра за
културу 2024. годину;

16. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду са
финансијским извештајем Центра за социјални рад за 2023. годину;

17. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Програма рада са
финансијским Планом Центра за социјални рад за 2024. годину;

 

18. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Извештаја о раду ТОК-а за
2023. годину са финансијским извештајем;

19. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о усвајању Плана рада ТОК-а и Плана
промотивних активности за 2024. годину.

 

20. Упознавање са Извештајем о усклађености планираних и реализтованих активности из
Програма пословања за 1. Квартал 2024. године ЈКП-а Кучево;

 

21. Одборничка питања

 

Loading