Веће предложило Скупштини усвајање буџета за 2024. годину

IMG20240307120619
Facebook

На својој 3. седници у овом сазиву, којом је председавао председник општине Ненад Микић, чланови Већа су расправљали о 26 тачака дневног реда. Свакако најзначајнија је била она, у оквиру које су се сагласилили са предлогом Одлуке о буџету општине Кучево за 2024. годину (686 милиона) и послали  је  Скупштини на коначно усвајање. Прихватили су и предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о додељивању искључивог права за обављање делатности од општег интереса( делатности ЈКП-а), о предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, посебним огранизационим јединицама и Општинском правобранилаштву општине Кучево (ради се увек када се доноси буџет) прихватили Одлуку о локалним административним таксама;  и сагласили се са иницијативом за израду Програма за развој спорта за општину Кучево.Сет тачака односио се на извештаје о релизацији више програма ( коришћење средстава од различитих накнада) и усвајање планова за исте за текућу годину, а чланови Већа су подржали иницијативу за променом назива библиотеке из „Никола Сикимић-Максим“ у Народна библиотека „Стеван Раичковић“ о којој ће коначну одлуку донети  одборници СО на следећој седници.

Loading