Милосављевић заказао седницу СО за понедељак, 26. фебруар

IMG-20240205-WA0001
Facebook

Драган Милосављевић, председник Скупштине општине Кучево, заказао је прву радну седницу локалног парламента за понедељак, 26. фебруар у 12:00 часова. Заседање ће се одржати у Свечаној сали СО, а пред одборницима ће се наћи изузетно обиман дневни ред од близу 80 тачака. Већина се односи на разрешење досадашњих скупштинских радних тела као и управних и надзорних одбора јавних установа и предузећа које су под ингеренцијом Скупштине и именовање нових. Осим тога, уследиће верификација (потврђивање) мандата новим одборницима који ће то постати уместо оних који су преузели функције неспојиве са статусом одборника (председник и заменик председника општине и чланови Општинског већа), а пред одборницима ће се наћи и предлог једне одлуке за отуђење непокретности из власништва локалне самоуправе као и питање ангажовања екстерног ревизора за ревизију завршног рачуна буџета општине Кучево за 2023. годину.

 

                                                                                    Дневни ред:

 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Мандатско-имунитетске комисије;
 2.  Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Мандатско-имунитетске комисије;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Кучево;
 1.  Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о приступању отуђења непокретности из јавне својине општине Кучево непосредном погодбом дела катастарске парцеле број 1658/2 КО Волуја;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Кучево за 2023. годину;
 2.  Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Комисије за статутарна и кадровска питања;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Комисије за статутарна и кадровска питања;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Савета за урбанизам и заштиту животне средине;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Савета за урбанизам и заштиту животне средине;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Савета за комунално-стамбене делатности и безбедности саобраћаја;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Савета за комунално-стамбене делатности и безбедност саобраћаја;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Савета за буџет и финансије;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Савета за буџет и финансије;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Савета за пољопривреду;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Савета за пољопривреду;
 2. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Савета за привреду и приватно предузетништво;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Савета за привреду и приватно предузетништво;
 2. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Савета за образовање и друштвену бригу о деци;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Савета за образовање и друштвену бригу о деци;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Савета за културу;
 2. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Савета за културу;
 3. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Савета за спорт;
 4. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Савета за спорт;
 5. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Савета за социјалну и здравствену заштиту;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Савета за социјалну и здравствену заштиту;
 1.  Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Савета за развој и заштиту локалне самоуправе;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Савета за развој и заштиту локалне самоуправе;
 1.  Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Савета за развој месних заједница;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Савета за развој месних заједница;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Комисије за представке и жалбе;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Комисије за представке и жалбе;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Савета за младе;
 2. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Савета за младе;
 3. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Комисије за именовање;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Комисије за именовање;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Комисије за планове јединице локалне самоуправе;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Комисије за планове јединице локалне самоуправе;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Савета за запошљавање;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Савета за запошљавање;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Савета за родну равноправност;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Савета за родну равноправност;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Савета за међунационалне односе;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Савета за међунационалне односе;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Комисије за грађевинско земљиште;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Комисије за грађевинско земљиште;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Комисије за родну равноправност;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Комисије за родну равноправност.
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Комисије за утврђивање и измену назива улица и тргова на територији општине Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Комисије за утврђивање и измену назива улица и тргова на територији општине Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Комисије за израду годишњег програма заштите и уређења и коришћења пољопривредног земљишта;
 1.  Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Комисије за израду годишњег програма заштите и уређења и коришћења пољопривредног земљишта;
 1.  Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Радног тела за спровођење поступка за израду акта о одређивању симбола општине Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Радног тела за спровођење поступка за израду акта о одређивању симбола општине Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Управног одбора Туристичке организације ,,Кучево“ Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације ,,Кучево“ Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Туристичке организације ,,Кучево“ Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације ,,Кучево“ Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Управног одбора Центра за културу ,,Драган Кецман“ Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Управног одбора  Центра за културу ,,Драган Кецман“ Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора  Центра за културу ,,Драган Кецман“ Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Надзорног одбора Центра за културу ,,Драган Кецман“ Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Управног одбора Библиотеке ,,Никола Сикимић Максим“ Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Управног одбора Библиотеке ,,Никола Сикимић Максим“ Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Библиотеке ,,Никола Сикимић Максим“ Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Надзорног одбора Библиотеке ,,Никола Сикимић Максим“ Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Управног одбора Центра за социјални рад за општину Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад за општину Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад за општину Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад за општину Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе ,,Лане“ Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе ,,Лане“ Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ,,Кучево“ Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ,,Кучево“ Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Дома здравља Кучево:
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Надзорног одбора Дома здравља Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Управног одбор Дома здравља Кучево;
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Управног одбора Дома здравља Кучево;
 1. Одборничка питања.

Loading