Подељени ресори члановима Општинског већа

IMG-20240212-WA0004
Facebook

У кабинету председника општине Кучево данас је одржана 1. редовна седница Општинског већа. На дневном реду је било укупно 21. тачка од којих свакако најзначајнија била прва у оквиру којих је донета Одлука о задужењима чланова Општинског већа. Тако ће од  сада за поједине области бити одговорни :

Ненад Микић, председник општине Кучево – развој привреде и локалне инфраструктуре;

Невена Јовановић Траиловић, заменица председника општине Кучево – развој пољопривреде

Санела Анкићразвој туризма и заштита животне средине са екологијом;

Мирослав Булутићразвој спорта на територији општине Кучево и безбедност саобраћаја;

Бојан Тадићванредне ситуације, координација између служби надлежних за поступање о ванредним ситуацијама;

Соња Стојановић- развој културе на територији општине Кучево;

Сања Вукојевићунапређење здравства и социјалне заштите на територији општине Кучево

У даљем току чланови „општинске Владе“ су  се сагласили да Скупштини општине предложе усвајање  Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Кучево за 2023. годину и  приступању отуђењу непокретности из јавне својине општине Кучево непосредном погодбом дека КП бр.1658/2 КО Волуја, дали позитивно мишљење о Извештајима о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Кучево за 2023.год и реализацији програма коришћења средстава за финансирање  унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подрујчју општине Кучево за 2023.год и усвојили  предлог Програма рада савета за координацију безбедности саобраћаја за 2024.год. као и о Извештајуо раду за 2023.год и Плану рада за 2024.год који је поднео Црвени крст Кучево. Сет осталих тачака односио се на различите захтеве и молбе појединих грађана и институција.

Loading