Национална служба за запошљавање расписала више јавних позива за подршку дугорочно незапосленим лицима

74014-logo-nsz-centralno-photo
Facebook

Национална служба за запошљавање објавила је јавне позиве за реализацију пакета мера намењених дугорочно незапосленим лицима у оквиру пројекта „Имплементација иновативних мера активног запошљавања и приступа за повећање интеграције дугорочно незапослених, младих, жена, особа са инвалидитетом и теже запошљивих група на тржишту рада “ – ИПА 2020, који се спроводе у четири филијале – Панчево, Пожаревац, Јагодина и Прокупље.

Пројекат је финансиран од стране Европске уније као вид подршке мерама активне политике запошљавања.

Loading