Одржана 11. седница Привременог органа општине Кучево

IMG_0073
Facebook

Привремени орган општине Кучево одржао је своју 11. седницу на којој се расправљало о 13. тачака дневног реда. Прва се односила на отварања Градске галерије, т.ј. изложбеног простора ван зграде Центра за културу, усвојене су и измене друге измене и допуне Плана генералне регулације за делове насељених места Волуја и Нересница са индустријским зонама (односи се на завршне активности легализације везане за нови мост у Нересници), формирана је Комисија за примопредају радова између ПЗП-а и општине (асфалтирања у Волуји), усвојени су захтеви неколико буџетских корисника за изменом финансијског плана (износи остају исти, само се мењају поједине апропријације), а расправљано је и о више захтева и молби појединих грађана.

Loading