У сусрет изборима : који су важећи а који неважећи гласачки листићи ?

20220403_081700 (1)
Facebook

 Законом о избору народних посланика и  Приручником о раду бирачких одбора Републичке изборне комисије јасно је одређено који су гласачки листићи важећи а који неважећи.

Тако је сваки гласачки листић ако је попуњен тако да се са сигурношћу може закључити за кога је бирач гласао. Најочигледније је  кад је заокружен један редни број испред назива изборне листе или кандидата.  Уз овај случај, листић је важећи и ако је попуњен на следеће начине:

-ако је бирач заокружио или подвукао име и презиме само једног кандидата;
-ако је бирач заокружио или подвукао назив или део назива само једне изборне листе;
-ако је бирач заокружио или подвукао и редни број испред назива изборне листе и назив те изборне листе и име и презиме првог кандидата на тој изборној листи;
-ако је бирач заокружио или подвукао име једног носиоца изборне листе;
-ако је бирач заокружио или подвукао и име једног носиоца изборне листе и име и презиме првог кандидата на тој изборној листи;
-ако је бирач на листићу прецртао један или више редних бројева односно један или више назива изборних листа, а заокружио редни број испред имена и презимена -кандидата или листе .
Гласачки листић је важећи, ако су уз све наведене варијанте на листићу исписани или нацртани коментари, пароле и друге поруке.

Неважећи гласачки листић је непопуњени гласачки листић, као и листић који је попуњен тако да се не може јасно и недвосмислено утврдити за кога је бирач гласао. Уколико је бирач заокружио више изборних листа или кандидата, односно ако је једну листу заокружио, а другу подвукао, овај листић сматра се неважећим јер није могуће да се препозна изборна воља бирача.

извор:црта

Loading