Стипендије за надаредне ученике и студенте за школску 2023/2024. почињу да се исплаћују крајем децембра

Indeks-slika
Facebook

На сајту Министарства просвете објављен је списак надарених ученика и студената који ће примати стипендије у шкоској 2023/2024. години. Висина за ученике је 8.000,00 а за студенте 13.000,00 динара.Они су дужни да одмах отворе текући рачун у најближој експозитури Банке Поштанска штедионица, уколико немају већ отворен рачун у Банци.

Бесплатан студентски и ученички рачун за уплату стипендија за надарене може се отворити у било којој експозитури Банке, уз личну карту и индекс.

Ученици који су пунолетни и поседују личну карту рачун могу отворити самостално, уз ђачку књижицу. Малолетни ђаци (без обзира на то да ли поседују личну карти или не) рачун отварају обавезно уз присуство родитеља, уз достављање извода из матичне књиге рођених и ђачке књижице.

Уколико малолетно лице поседује личну карту, и дошло је са родитељем чије се име налази у личној карти, није потребно доносити извод из матичне књиге рођених, у супротном је неопходан.Прве исплате се очекују крајем децембра.

Loading