Одржана 3. седница Привременог органа општине Кучево

IMG_2163
Facebook

Чланови Привременог органа општине Кучево, заседали су трећи пут, на дневном реду било је више од 20 тачака. Сет тачака се односио на спровођење подршке политике руралног развоја за 2023 годину:  Прву измену програма подршке, доделу средстава ради подстицаја носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава, расписивање поновљеног конкурса за остваривање права на регрес за вештачко осемењивање говеда. Законска регулатива је налагала да орган, да овлашћење председнику за потписивање различитих уговора ( за прибављање парцела потребних за проширење старог гробља, потписивање уговора о закупу пословног простора…) Дата је и сагласност за измене и допуне финансијског плана Дома здравља за текућу годину, допуне за Програм пословања ЈКП Кучево за текућу годину (набавка новог возила), усвојен је Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге личног пратиоца детета, покренута је иницијатива за израду студије одложеног смећа за све МЗ у којима није организовано исто, и донето је решење о разрешењу једног члана школског одбора ОШ у Турији и именовању новог.

Loading