Веће предложило измене Статута Општине у вези броја одборника

IMG_20230912_090454
Facebook

На својој данашњој седници Општинско веће је усвојило предлог Одлуке о измени Статута Општине у вези броја одборника и упутило га Скупштини на коначно одлучивање.Подсетимо, на седници СО одржаној 30. јуна покренута је иницијатива за изменом Статута у овом делу и формирана комисија која је требало да спроведе предвиђене процедуралне активности. Чланови комисије су то и урадили и након њиховог окончања, Веће је одлучило да предложи локалном парламенту смањење броја одборника.

У преосталом делу седнице, чланови „општинске владе“ су усвојили одлуку о општим добрима ( т.ј. да терени и игралишта на територији општине могу бити доступни  свима  да се на њима рекреирају), дали позитивно мишљење за приступању активности у вези отуђења непокретности( ради се у стану датом на основу раније одузетог земљишта), признати трошкови улагања једном од закупаца локала у власништву општине као и  о Предлогу Одлуке о измени и допуни одлуке о приступању изради плана детаљне регулације подручја ветроелектране Ракова Бара на територији општине Кучево.

Loading