Седница скупштине о ребалансу буџета 3. августа 2023. године

DSCN0669
Facebook

Заменица председника СО Кучево, Сања Вукојевић заказала је 25. седницу локалног парламента за 03.08.2023. са следећим дневним редом:

 

 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Кучево за 2023. годину;
 2.  Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о јавном задуживању Општине Кучево;
 3. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о давању сагласности на Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кучево за период 01.01-30.06.2023. године;
 4. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о усвајању измена и допуна Плана генералне регулације Кучево;
 5. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о приступању изради друге измене и допуне Плана генералне регулације за делове насељених места Волуја и Нересница са индустријским зонама;
 6.  Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кучево КП бр. 101/3 КО Кучево 1;
 7. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о приступању отуђења непокретности из јавне својине општине Кучево КП бр. 723/1 са припадајућим објектима и део КП бр. 723/2 обе у КО Нересница;
 8. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о организације  општинске управе општине Кучево;
 9. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о додели Плакете заслужни грађанин у општини Кучево;

10.Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о давању сагласности на Статут Центра за културу ,,Драган Кецман“ Кучево;

 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу в.д. директора Центра за културу ,,Драган Кецман“ Кучево;
 2. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању директора Центра закултуру ,,Драган Кецман“ Кучево;
 3. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Управног одбора Центра за социјални рад за општину Кучево:
 4. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад за општину Кучево;
 5. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ,,Угрин Бранковић“ Кучево;
 6. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ,,Угрин Бранковић“ Кучево;
 7. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за водотоке другог реда за територију Општине Кучево за 2023. годину;
 8.  Одборничка питања.

 

 

Loading