Веће усвојило одлуку о завршном рачуну за прошлу годину и средства за исплату накнада противградним стрелцима

1684822176984
Facebook

На својој 16. Овогодишњој седници, Општинско веће је расправљало о више од тридесет тачака дневног реда из своје надлежности. Одлучило је да усвоји Одлуку о завршном рачуну за прошлу годину и упути је Скупштини на коначно прихватање као и да се противградним стрелцима исплати накнада у износу који је тражен. Одбрен је и захтев Туристичке организације Општине Кучево за израду Програма развоја туризма, расправљено је и о проблематици професионалног управника  ради обављања послова принудног управљања стамбеним заједницама. Више десетина тачака се односило на поједине захтеве грађана као појединаца ,Месних заједница и Удружења грађана.

Loading