22. март – Светски дан вода

maxresdefault
Facebook

Светски дан  вода је ове године посвећен  позиву да се  повећа ангажман на убрзању промена које ће допринети унапређењу доступности здрваствено исправне воде за пиће и неопходних санитарних услова за живот што већег броја људи.

Пoд слoгaнoм „Буди промена“ (Be the Change) Oргaнизaциja уjeдињeних нaциja oбeлeжaвa oвoгoдишњи Дaн вoдa, 22. мaрт, позивајући све државе, институције, организације и сваког појединца да пруже допринос убрзању промена за остварење заједничких циљева. „Није важно колико је промена мала или велика, свака је добродошла“, каже се у промоцији овогодишњег слогана.

Заједнички циљеви дефинисани су у Агенди 2030, која укључује три димензије одрживог развоја: економски раст, социјалну инклузију и заштиту животне средине. Документ је усвојен на самиту Уједињених нација 2015. У његовој изради и усвајању учествовала је и Влада Србије. Чинило се да је 15 година реалан рок за достизање укупно 17 циљева. Да не набрајамо све, подсетићемо на неке: свет без сиромаштва и глади, смањење неједнакости, мир, правда и снажне институције, достојанствен рад и економски раст… Шести циљ Агенде је „чиста вода и санитарни услови – за све“.

Осам година после усвајања Агенде као универзалне стратегије, ОУН позива све државе потписнице и сваког појединца да се ангажују на убрзавању промена. Јер, 2030. је све ближе, а зацртани циљеви су веома далеко од остварења. Како у другим сферама, тако и у области производње и дистрибуције здравствено исправне воде за пиће и услуга канализације и санитације.

Loading