Веће предложило Скупштини доношење одлуке о бесплатном вртићу за сву децу

IMG_20230317_091457
Facebook

Опоштинско веће одржало је данас 11. редовну овогодишњу седницу на којој је расправљало о близу тридесетак тачака дневног реда.Свакако најзанимљивије су оне које се односе на предлозима Скупштини општине да на свом наредном заседању донесе одлуке којима би се свој деци омогућило бесплатан боравак  у сва три објекта Предшколске установе „Лане“ („Сунце“ и „Маслачак“ у Кучеву и „Цврчак“ у Раброву), као и првом овогодишњем ребалансу буџета. Уколико СО да своју сагласност, одлука о бесплатном вртићу би се спроводила од 01. септембра 2023. године, а добар део неопходних финансијских средстава би се омогућио тако што ће се смањити један већник на сталном раду као и непопуњавање места помоћника председника општине.  Када се ради о ребалансу буџета у образложењу за исти пише :

Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Кучево за 2023.год. условљен је потребом да се усклади приходна страна са пренетим средствима из претходне године и остварењем и расходна страна са приоритетима и пренетим обавезама из претходне године.

     На страни прихода извршена је корекција појединих ставки тј. повећана су пренета средства из претходне године, као и приходи од Министарства просвете,  порези на доходак и други порези, а према остварењу из претходне године. Примања од продаје неокретности и примања од  задуживања су смањена у складу са сугестијама Министарства финансија.   Укупни приходи су смањени и износе  683.000.000,00.

     На страни расхода извршена је корекција код  Скупштине општине за трошкове спровођење избора за Савете у Месним заједницама,  код Општинске управе где су опредељена  додатна средства за сталне трошкове, јубиларне награде  и услуге по уговору,  за текуће  поправке и одржавање водовода, повећана су средства за текуће одржавање путева, опредељена средства за субвенције ЈКП и набавку опреме, повећана средства за суфинансирање енергетске ефикасности.Уз то, додата су пренета неискоришћена средства за набавку адресних таблица из претходне године. Код Штаба за ванредне ситуације су такође повећана средства.  Код Вртића су опредељена додатна средства за јубиларне награде, социјална давања и материјал у складу са предлогом Одлуке о бесплатном боравку деце у Вртићу. Уз то, повећане су поједине ставке код месних заједница. Код Центра за културу опредељена су додатна средства за организацију Хомољских мотива. Одређени расходи су смањени према утврђеним приоритетима, и то средства са раздела Председника општине и Општинског већа на име масе плата за помоћника председника општине и члана већа на сталном раду, средства за капиталне радове који су требали да се финансирају из задуживања, трансакције на име јавног дуга, услуге по уговору код Библиотеке и Тос-а, као и средства Центра за социјални рад. Укупни расходи су утврђени у износу од 683.000.000,00 и усаглашени са приходном страном.

Веће је, између осталог,  усвојило извештаје о раду за претходну годину Центра за социјално,Центра за културу и Штаба за ванредне ситуације  и прихватило иницијативу да општина Кучево  узме учешће у манифестацији „Колективно венчање“.

Loading