Школи у Турији 3000 долара гранта

20230223_120728
Facebook

Основној школи “Вељко Дугошевић” у Турији је кроз пројекат “Заједница практичара за социјално-емоционално учење у функцији подршке развоју личности ученика”
додељен грант у износу од 3000 долара за обуке запослених, хоризонтално учење и набавку средестава и едукативних материјала.
Социо – емоционалне компетенције су веома важне за образовно-васпитни процес, јер подстичу концентрацију која је важна за учење и памћење.
Заједно са родитељима и заједницом, који су важни партнери у изградњи емотивне стабилности код детета, у школи ће се реализовати активности у циљу подршке ученицима за закључивање, повезивање, долажење до конструктивних решења, развој емпатије и социјалних вештина.
Разумевање улоге коју емоције имају у нашем животу, повезивање са ситуацијама, регулација емоција, стратегије решавања конфликата, стварање атмосфере за учење као
и подизање васпитне улоге школе, важни су предуслови за боља образовна постигнућа ученика.

Loading