Друго бесплатно инсталирање апликације неопходно за приступ пољопривредника порталу еАграр у понедељак, 20. фебруара од 13:00 у Свечаној сали СО

06-eagrar
Facebook

У организацији Одсека за пољопривреду ОУ Кучево и Пољопривредне саветодавне стручне службе из Пожаревца у понедељак, 20. фебруара  пољопривредници који имају регистрована пољопривредна домаћинства   имаће прилику да од 13:00 часова у Свечаној сали СО Кучево  добију неопходну помоћ за инсталрање апликације неопходне за приступ порталу еАграр. Потребно је  са собом понети смарт телефон(са исправним мејлом) и важећу личну карту.

Нови информациони систем еАграр који ће са радом почети на пролеће 2023. године, уводи се у циљу модернизације и убрзања процеса уписа података, промене података у Регистру пољопривредних газдинстава (РПГ), као и одобравања и исплате подстицаја у пољопривреди.

еАграр ће омогућити:

  • онлине регистрацију пољопривредних газдинстава (ПГ);
  • приступ и управљење подацима о свом ПГ преко портала на дневном нивоу од стране пољопривредника (измене податка, брисање ПГ);
  • онлине подношење захтева за упис, измене и брисање података из РПГ-а и захтева за подстицаје у пољопривреди;
  • уштеду времена код обраде захтева услед увођења аутоматске провере формалних услова захтева, као и електронске обраде захтева;
  • брже одобравање подстицаја, бржу исплату;
  • смањење могућности грешке при подношењу и обради захтева, као и убрзање обраде захтева услед увезивања релевантних регистара;
  • укидање потребе за штампањем и архивирањем папирне документације;
  • омогућиће ефикасније извештавање, праћење статистике подстицаја и већи степен контроле.

 

Loading