Заказана 3. седница Општинског већа

8244303167139651875
Facebook

У уторак, 24. јануара одржаће се 3.овогодишња седница Општинског већа са следећим дневним редом :

1.Разматрање и усвајање прве измене програма пословања ЈКП Кучево за 2023.год.

2. Разматрање и усвајање Извештаја о усклађености планираних и реализованих
активности ЈКП Кучево за четврти квартал 2022.год

3. Разматрање и одлучивање о предлогу Правилника о ближем уређивању начина
планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о
јавној набавци, начина планирања и спровођења мабавки на које се закон не
примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга.

4. Разматрање и одлучивање о обавештењу Одељења за ЛЕР-службеника за јавне
набавке.

5. Размтатрање и одлучивање о одговору Комисије у вези са захтевима за накнаду
штете к

6. Разматрање и одлучивање о захтеву  за накнаду штете.

7. Разматрање и одлучивање о одговору на Закључак општинског већа од
19.01.2023.год

8. Разматрање и одлучивање о предлогу Правилника о критеријумима и мерилима
социјалне заштите:Помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица.

9. Разматрање и одлучивање о предлогу извештаја о реализацији програма
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на подрчју општине Кучево за 2022.год.

10. Разматрање и одлучивање о предлогу Програма за рад Савета за координацију
безбедности саобраћаја на путевима.

11. Разматрање захтева Стонотениског савеза општине Кучево за давање сагласности
на употребу имена Кучево.

 

12. Текућа питања.

Loading