28 грађана добило средства по основу суфинансирања енергетске санације стамбених објеката

188167974_2956652097939884_1937156559240262346_n
Facebook

На основу спроведеног Јавног позива  за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде на територији oпштинe Кучево за 2022. годину ( који је садржао укупно 8 мера:

– Заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће;

  • Постављање и набавка материјала за термичку изолацију зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору за породичне куће и стамбене заједнице, осим кровног покривача и таваница за породичне куће и стамбене заједнице;
  • Постављање и набавка материјала за термичку изолацију испод кровног покривача за породичне куће;
  • Набавка и инсталација котлова на природни гас, грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и
    стамбене заједнице;
  • Набавка и  инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће, станове и стамбене заједнице;
  • Замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде;
  • Набавка и уградње топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће;
  • Набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће; )

Надлежна Комисија локалне самоуправе објавила је ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ КРАЈЊИХ КОРИСНИКА формирану према расположивим средствима министарства и локалне самоуправе у вредности од 3.500.000 дин.

 

Ранг пријаве Име и презиме Достављена документација у потпуности и у року ДА/НЕ (ако је одговор НЕ пријава се не разматра) Конкурише за меру

 

Укупан Број Бодова

 

Предрачунска вредност у дин са ПДВ-ом Износ Субвенције

у дин са ПДВ-ом

1 Перица Михајловић

Воје Богдановића 16,Кучево

ДА Мера 1 99,5 181.626 дин 90.813 дин
2 Хранислав Мишић

Вељка дугошевића 18/3, Кучево

ДА Мера 1 94,5 250.252 дин 125.126 дин
3 Марица Јанић

Светог Саве 115/22, Кучево

ДА Мера 1 91 105.827 дин 52.914 дин
4 Ружица Мандић

Светог Саве 115/12, Кучево

ДА Мера 1 91 133.100 дин 66.550 дин
5 Вуко Булатовић

Светог Саве 129/15, Кучево

ДА Мера 1 86 246.896,40 дин 123.449 дин
6 Милосав Тричковић

21. Септембра бр. 20

ДА Мера 2 86 300.000 дин 150.000 дин
Мера 3 86 92.400 дин 46.200 дин
7 Мирослав Србуљевић

Волуја

ДА Мера 2 86 940.500 дин 210.000 дин
8 Кузман Батић

Цара Лазара 39, Нересница

ДА Мера 1 86 380.623 дин 140.000 дин
9 Дејан вардалић

Хомољска 4, Кучево

ДА Мера 1 85 289.348 дин 140.000 дин
10 Драгоје Живковић

Миодрага Рајића 4/18

Кучево

ДА Мера 1 85 168.556 дин 84.278 дин
11 Небојша Митровић

Светог Саве 115/26, Кучево

ДА Мера 1 84,5 165.840 дин 82.920 дин
12 Новица Булајић

Ул. 7. Јула бр.15, Кучево

ДА Мера 1 84 190.725 дин 95.363 дин
13 Божидарка Јоветић

Светог Саве 115/25, Кучево

ДА Мера 1 81 123.891 дин 61.946 дин
14 Гордана Чамиловић

Жике Поповића 29/3 Кучево

ДА Мера 1 81 111.390 дин 55.695 дин
15 Чедомир Филиповић

Слободана Милорадовића 7, Кучево

ДА Мера 1 79 330.653 дин 165.327 дин
16 Живомир Јовић

Палих Бораца 50, Кучево

ДА Мера 1 78 299.710 дин 140.000 дин
17 Гордана Чамиловић

Жике Поповића 29/4 Кучево

ДА Мера 1 77.5 101.909 дин 50.955 дин
18 Слободан Голубовић

Волуја

ДА Мера 1 77.5 240.584 дин 120.292 дин
19 Љиљана Петровић

Жике Поповића 15, Кучево

ДА Мера 1 76 250.252 дин 125.126 дин
20 Верица Франкуловић

Ратомира Атанацковића 5, Кучево

ДА Мера 1 76 337.651 дин 140.000 дин
21 Радиша Дејић

Угрина Бранковића 30, Кучево

ДА Мера 1 76 158.493 дин 79.247 дин
22 Срдић Зоран

Светог Саве 129/9, Кучево

ДА Мера 1 76 202.613 дин 101.307 дин
23 Миливоје Терзић

ул. Ослобођења 33, Кучево

ДА Мера 1 72 172.394 дин 86.197 дин
24 Душанка Лазић

Трг Вељка Дугошевића 18/3, Кучево

ДА Мера 1 71 326.352 дин 140.000 дин
25 Никола Јовановић

Светог Саве 63, Кучево

ДА Мера 1 68 726.656 дин 140.000 дин
26 Љубиша Ракић

Угрина Бранковића 46, Кучево

ДА Мера 1 66 343.939 дин 140.000 дин
27 Катица Јовић

Димитрија Јовановића 1, Кучево

ДА Мера 2 66 334.950 дин 167.475 дин
28 Мирјана Недељков

Волуја

ДА Мера 2 56 392.700 дин 193.350 дин
Мера 3 56 216.000 дин 108.000 дин
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ ОПШТИНЕ / МИНИСТАРСТВА 3.422.530  дин

 

29 Марко Марјановић

Спасовданска 1, Кучајна

ДА Мера 2 37.5 214.500 дин 0 дин

 

ИЗВОР: kucevo.rs

Loading