Веће усвојило Коначну ранг листу привредних субјеката за програм енергетске санације и Извештај о извршењу буџета за период јануар-јун

IMG20220801091628
Facebook

Општинско веће коме је председавао др Иван Рајичић, одржало је у Свечаној сали Скупштине општине Кучево своју 25. овогодишеу седницу на којој је било тридесетак тачака. Најзначајније су свакако оне које се односе на давање сагласности  и прослеђивање Скупштинина коначно усвајање Извештаја о извршењу општинског буџета за период јануар-јун 2022. године. У образложењу Извештаја стоји , између осталог и да  укупно истварени приходи и примања буџета износе 259,4 милиона динара, а укупно извршени расхода износе 252,7 милиона. Стање на рачуну буџета 30. јуна 2022. године износило је 30,9 милиона динара. Проценат остварења прихода је 47,07% а расхода 43,10%. У овом периоду остварен је суфицит од 10,7 милиона динара.

„Упркос изузетно тешким околностима, и када се многе друге локалне самоуправе суочавају са блокираним рачунима,  за наше јавне финансије се можe рећи да су изузетно стабилнe, највише захваљујући одговорној и домаћинској политици којеu спроводимо“, рекао је др Рајичић и додао“ најзначајнија ставка је повећање пореза на зараде, што је резултат  тренда повећања запослености у  нашој општини, на шта смо највише, и са разлогом, поносни !“

Сет тачака односио се на пословање Предшколске установе „Лане“ која је, због измењених законских прописа и појединих промена морала да усагласи и своја акта ( утврђивање економске цене програма васпитања и образовања, коришћење колективног годишњег одмора запослених у објекту „Цврчак“ у Раброву, нови правилници о систематизацији и раду као и измене и допуне Статута).

Веће је усвојило и коначну ранг листу привредних субјеката којима се грађани могу обратити у вези набавке материјала из програма енергетске санације а као и Јавне позиве за програм енергетске санације грађана  и за програм енергетске санацијеобјеката-соларни панели за привредне субјекте. Усвојена је и иницијатива за покретање израде урбанистичког пројекта за Старо гробље и Извештај о раду Црвеног крста Кучево за период 01.01.-30.06.2022.

На дневном реду је било и више различитих захтева и молби појединих удружења и физичких лица по различитим основбама ( накнада штете због уједа паса луталица, захтев за раскидом или продужењем уговора о закупа појединих пословних простора на више дестинација у општини итд).

 410 total views,  4 views today