Заказана 18. седница Скупштине општине Кучево

IMG_0015
Facebook

Председник Скупштине општине Кучево, Бранко М. Кецман, заказао је редовну, 18. седницу локалног парламента за среду, 06. јул. Заседање ће се одржати у Свечаној сали СО са почетком у 12:00 часова.

Д н е в н и р е д:

  1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о додели општинских признања у општини Кучево у 2022. години;

2.   Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кучево, непосредном погодбом, непокретности изграђене на КП бр. 5519/31 КО Кучево 1;

3.  Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кучево дела зграде пословних услуга и КП бр. 652/2 КО Нересница
непосредном погодбом;

4. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о исправци техничке грешке у Ценовнику одржавања комуналне хигијене и чистоће града Кучева;

5. Разматрање и  одлучивање о предлогу Закључка за давање сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа ,,Кучево“ Кучево за 2022. годину;

6. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе ,,Вељко Дугошевић“ Турија;

7.  Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе ,,Вељко Дугошевић“ Турија;

8. Одборничка питања;

Loading