По кривичној пријави РЕРИ-ја Зиђин коппер и директор компаније кажњени са милион динара због загађења реке Мали Пек

IMG_1899
Facebook

Поступајући по кривичној пријави коју је РЕРИ поднео против компаније Зијин Цоппер-а, као и одговорног лица у тој компанији због загађења тешким металима реке Мали Пек у марту 2021. године, надлежно јавно тужилаштво у Неготину донело је Наредбу којом је наложено Зијин Цоппер-у и одговорном лицу да, због кривичног дела загађења животне средине, у хуманитарне сврхе уплате износ од 1.000.000,00 динара.

У марту месецу 2021. године дошло је до узнемирења јавности због загађења реке Пек, која је услед активности компаније Зијин Цоппер попримила мутну, црвену, бакарну и зелену боју.

Након обраћања великог броја грађана, РЕРИ је ангажовао Институт за рударство и металургију Бор, који је спровео узорковање муља из реке Мали Пек. Резултати узорковања су показали да је муљ изузетно загађен због високих концентрација загађујућих материја, и то: бакра у 17 пута већој количини у односу на прописану, арсена у 3,5 пута већој вредности у односу на прописану, као и олова у готово 2 пута већој вредности у односу на прописану.Такође, РЕРИ је у циљу утврђивања загађења Малог Пека ангажовао Завод за јавно здравље Тимок из Зајечара, који је по захтеву спровео узорковање површинских и отпадних вода на територији општине Мајданпек.

Узорковање је извршено на 3 локације: узводно од рудника, низводно од улива отпадних вода из рудника и непосредно после улива Малог Пека у реку Пек, а у циљу доказивања да загађење може потицати искључиво од незаконитих активности компаније Зијин Цоппер. Резултати испитивања површинских и отпадних вода низводно од рудника су показали вишеструка прекорачења граничних вредности загађујућих материја, и то: гвожђа у количини 5 пута већој у односу на прописану вредност, као и мангана у двоструко већој количини у односу на прописану вредност, док је река Мали Пек припадала петој класи површинских вода (површинске воде које припадају овој класи се не могу користити ни у једну сврху). Истовремено, вредности ових загађујућих материја на друге две локације узорковања су биле у оквирима дозвољених вредности. Због свега наведеног, РЕРИ је у мају 2021. године поднео кривичну пријаву због постојања основане сумње да је услед незаконитог пословања од стране компаније Зијин Цоппер дошло до загађења животне средине у већој мери у складу са чланом 260. став 1. Кривичног законика Републике Србије, те предложио тужилаштву да у најкраћем року покрене поступак против осумњичених.Поступајући по кривичној пријави РЕРИ-ја, а на основу доказа и извештаја/налаза које смо доставили, Основно јавно тужилаштво у Неготину је у априлу 2022. године донело наредбу којом се одлаже кривично гоњење против Зијин Цоппер-а, као и одговорног лица Јиан Xиминг-а, због кривичног дела загађење животне средине, и наложило им да у хуманитарне или друге јавне сврхе уплате износ од 1.000.000,00 динара. Наиме, у складу са чланом 283. став 1. Законика о кривичном поступку, јавни тужилац може одложити кривично гоњење за кривична дела за која је предвиђена новчана казна или казна затвора до 5 година, ако осумњичени прихвати неку од обавеза прописану истим законом, попут уплате средстава у хуманитарне или друге јавне сврхе. У случају да осумњичени у остављеном року не уплате износ на који су обавезани, тужилаштво ће покренути кривично гоњење.

РЕРИ поздравља напор надлежног тужилаштва да се утврди одговорност правног лица за кривична дела која се односе на загађење животне средине и сматра да поменута одлука представља значајан допринос правној пракси, као и делимичну сатисфакцију у постизању специјалне превенције усмерене против извршиоца кривичног дела.

С друге стране, РЕРИ указује да нарочито забрињава изостанак реакције надлежних инспекцијских органа, у конкретном случају Министарства заштите животне средине и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, који су утврдили незаконитости на које је РЕРИ у дужем временском периоду указивао, а које поводом наведеног сами нису поднели нити једну кривичну пријаву.

izvor RERI

Loading