ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКОЈ И МАШИНСКОЈ ШКОЛИ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА РЕНОВИРАЊЕ САЛЕ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

IMG-4347
Facebook

Економско-трговинска и машинска школа из Кучева је у децембру 2021. године конкурисала код Министарства просвете, науке и технолошког развоја за средства која су намењена Програму инвестиционог одржавања којим ће се извршити санација сале за физичко васпитање. Обавештењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 30.03.2022. године школи су одобрена средства за адаптацију сале која ће се изврштити након спровођења прописаних поступака. Овим пројектом школа ће добити савремено уређену салу са адекватном расветом којом ће се повећати енергетска ефикасност. Такође, савремено опремљена сала ће омогућити боље извођење наставе физичког васпитања и на тај начин подићи образовно-васпитни рад на виши ниво. Самим тим, школа ће постати атрактивнија приликом избора ученика осмих разреда за наставак школовања који ће поред досадашњих образовних профила Финансијско-рачуноводствени техничар, Кувар и Трговац моћи да бирају и нови образовни профил Шумарски техничар. Верује се да ће понуђени образовни профили, који одговарају потребама привреде и тржишта, задовољити и жеље ученика осмих разреда,  који ће сада имати оправданих разлога да  школовање наставе у свом граду посебно што школа  спада у ред најсавременије опремљених стручних школа.

Loading