ПОПИС СТАНОВНИШТВА У СРБИЈИ ОД 1. ДО 31. ОКТОБРА

рзс
Facebook

Наредни попис становништава, домаћинстава и станова у Србији одржаће се од 1. до 31. октобра ове године, у складу са Законом који је усвојен у априлу прошле године, најавила је помоћница директора Завода за статистику Снежана Лакчевић.

На попису ће, појашњава Лакчевић за Танјуг, бити два обрасца – једно за грађане, а друго за домаћинство или стан.

„Важно је да ти подаци служе за националне потребе, да се обезбеди упоредивост са претходним пописима, да пратимо шта се дешава са образовним, економским, демографским и другим карактеристикама нашег становништва“, рекла је Лакчевић.

Такође, указује да је важно да наши подаци служе за међународна поређења, како би се видело где смо у односу на државе Балкана, друге евопске државе или глобално.

Лакчевић каже и да ће се попис извршити традиционалним методом, која подразумева да обучени пописивачи иду од врата и врата и интервјуишу грађане. За потребе пописа биће обучено 18.000 пописивача.

Новина је да ће они овога пута носити лаптопове и одговоре грађана уносити у њих, уместо у папирне обрасце хемијском оловком.

Пописивачи ће бити видно обележени, имаће легитимације са именом и презименом, идентификационим бројем и бројем личне карте, а тај идентификациони број ће служити да грађани, ако желе, провере све у вези са пописом.

Лакчевић најављује да ће јавни позив за пописиваче бити расписан око 20. јула. На основу пријава рангираће се кандидати, а они морају да буду држављани Србије, да буду пунолетни, да имају најмање трогодишњу средњу школу и да нису кажњавани и да се против њих не води поступак.

„Сви који прођу биће позвани на петодневну обуку за пописиваче која ће се обавити током септембра на око 600 пунктова са око 30-40 лица. На крају обуке следи и тестирање“, каже Лакчевић.

Она наводи да је за потребе пописа Србија подељена на 41.000 пописних кругова, а то су теритојалне јединице за коју се процени да један пописивач може да изврши пописивање за месец дана.

„С обзиром да су уведени електронски обрасци и да је убрзан унос одговора, пројектовано је да је један пописивач може да изврши пописивање свих јединица пописа – лица, домаћинстава и стана на три пописна круга. Пописни круг може бити једна зграда у неком већем граду, а некад и два или три села, поготово на југоистоку Србије где су нам села мала по броју људи“, истиче саговорница Танјуга.

Она каже да су пописни обрасци хармонизовани смо са међународним стандардима, препорукама европског статистичког система и УН.

Како наводи, према препорукама две врсте обележја – цоре, то су обавезна обележја која свака држава чланица УН и ЕУ треба да укључи у свој образац и нон цоре, то су необавезна обележја која држава може у зависности од својих потреба да укључи у обрасце али не мора.

Лакчевић каже да наши обрасци садрже сва обавезниа обележја, као што је пол, држављанство, брачно стање, где сте живели, када сте се доселили, број живорођене деце, економска активност, највише завршена школа, али да су укључена и нека обележја да би унапредили живот грађана у Србији, а за која постоји велико интересовање.

Наводи да су укључена етничка обележја, национална припадност, матерњи језик и вероисповест, с тим што на питање о националној припадности и вероисповести није обавезно одговорити.

„Такође, укључили смо и питање да ли лице има проблема у обављању свакодневних активности због инвалидитета и питање о начину путовања на посао или школу“, додаје Лакчевић. То смо урадили након састанака са планерима јавног саобраћаја да видимо колика је дневна флуктација у великим урбаним центрима између појединих дестинација“, објашњава Лакчевићева.

Она истиче да свако домаћинство које има једног или више чланова у иностранству може, ако жели, да попуни образац и за лице које је одсутно и у иностранству је.

Међутим, да ли ће то лице бити укључено у попис зависи од тога колико је одсутно и разлога одсутности, објашњава Лакчевић.

ИЗВОР: Паланкаданас

Loading