2,8 милиона за пројекте Удружења грађана

IMG_0021
Facebook

Председник општине Кучево, др Иван Рајичић, расписао је данас ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета општине за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана за 2022. годину. За опве намене опредељено је 2,8 милиона динара из овогодишњег општонског буџета.

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења грађана са програмима од јавног интереса у следећим областима: борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштита избеглица, подстицање наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, подстицања образовања, науке и културе, заштите животне средине, пољопривреде и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговања међудржавне сарадње, унапређења и развоја спорта, заштите животиња, борбе против корупције, неговања историјских тековина, развоја културно-уметничког стваралаштва, активности пензионерских организација, хуманитарних и осталих програма у којима организације и удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе.

Основни критеријуми за доделу средстава удружењима из буџета за програме од јавног интереса су:

 • да удружење има статус правног лица
 • да се програм удружења реализује на територији општине и за потребе становника општине Кучево
 • да је Удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења
 • да Удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја
 • законито и ефикасно коришћење средстава која су им раније додељена из буџета

 

Приоритет за доделу средстава имаће удружења и организације која:

 • Располажу одговарајућим капацитетима за реализацију програма
 • Имају већи број чланова удружења
 • Своје програме радa усмеравају ка већем броју корисника
 • Могу да обезбеде резултате у односу на предложене трошкове
 • Имају успешност у реализацији програма
 • Раде на постизању друштвене солидарности, самопомоћи, помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама.
 • Своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на локалном и националном нивоу

Удружења грађана подносе пријаву на посебном обрасцу – пријави која се може преузети у просторијама Општинске управе Кучево, као и на званичкој интернет презентацији www.kucevo.rs.  Рок за подношење пријава програма по Јавном конкурсу је од 25.02. 2022.године до 25.3. 2022. године.

 

 

     

Loading