Признање за квалитетан рад – Републичка Комисија за доделу државне помоћи одобрила Програм Канцеларије за ЛЕР у вредности од 40 милиона динара

20211207_091914
Facebook

Током наредне три године, тачније од 01. јануара текуће 2022. године па до 31. децембра 2024. године привредници са територије општине Кучево, од стране своје локалне самоуправе, могу очекивати укупно 40 милиона динара субвенција по различитим основама. Ово је омогућено Решењем Комисије за доделу државне помоћи која је прихватила Нацрт програма локалног економског развоја Општине Кучево за период од 2022. до 2024. године. Општи циљ Нацрта програма је унапређење локалног привредног амбијента и стварање повољне пословне климе у Општини Кучево, док специфичне циљеве Нацрта програма представља стварање услова за оснивање нових предузећа и проширење капацитета постојећих предузећа подстицањем предузетничког и иновативног понашања, као и креирање нових радних места и повећање запослености унапређењем пословања и стицањем практичних знања и вештина.Као инструменти доделе средстава поред субвенција предвиђена су и обезбеђивање неизграђеног грађевинског земљишта у својини локалне самоуправе испод цене или без накнаде, обезбеђивање инфраструктурно опремљеног земљишта које је у својини јединице локалне самоуправе испод цене или без накнаде, обезбеђење закупа пословног простора на одређено време, давање пословног простора у својини јединице локалне самоуправе испод цене или без накнаде, ван јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, а ради реализације инвестиционог пројекта као и обезбеђивање подстицајних средстава за набавку опреме (машина, алата и остале опреме) неопходне за проширење капацитета или започињања производње.

Комплетно Решење Комисије за доделу државне помоћи можете прочитати О В Д Е

Loading