Јавна седница Комисије за планове општине Кучево

MD300300W800S6CN9299-NASLOVNA I SLIKA 2
Facebook

Након јавног увида у Нацрт измена и допуна Просторног плана јединице локалне самоуправе Кучево (који је трајао током марта месеца), и након јавне презентације одржане 15. марта. 2017. године, пристигао је одређени број предлога за измене и допуне  првенствено од представника месних заједница, али и од заинтересованих инвеститора, тј. привредника и предузетника, као и од појединих грађана наше општине.

О пристиглим предлозима расправљало се 6. априла. 2017.  на јавној седници Комисије за планове општине Кучево. Подносиоци примедби су  били у ситуацији да своје предлоге  образложе  усмено, а  обрађивач планског документа и Комисија су одмах након тога образложили свој став у вези сваког предлога.

Јавној седници ИСПРЕД Комисије за планове општине Кучево, чији је председник Зоран Милекић, присуствовали су: заменик председника Живорад Јовановић, и чланови Гордана Ковачевић, Мирослава Тоцић, Мирјана Ћирић, Душан Тодоровић, Раденко Јовичић, и секретар Мирјана Станковић Стојановић. Испред обрађивача Плана била је представница „ИНФОПЛАНА“ д. о. о. из Аранђеловца Гордана Ковачевић.

 

Loading