Министарство заштите животне средине оглашава ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ДУБОЧКА ПЕЋИНА – ГАУРА МАРЕ

DubockaPecina-ulaz-800x531
Facebook

Министарство заштите животне средине огласило је  ЈАВНИ УВИД  О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ДУБОЧКА ПЕЋИНА – ГАУРА МАРЕ” У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 17. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ ДО 5. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ.

 

Споменик природе „Дубочка пећина – Гаура Маре” налази се на подручју територијe општине Кучево, у атару села Дубока и обухвата КО Дубока и КО Раденка.

 

 

Нацрт уредбе о проглашењу Споменика природе „Дубочка пећина – Гаура Маре”  и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења сходно чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 1000 до 1300 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, соба 666 и Завода за заштиту природе Србије, Београд, Др Ивана Рибара 91, као и на сајту Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 5. јануаром 2022. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити Министарству заштите животне средине:

  • поштом или на писарницу, са назнаком СП „ДУБОЧКА ПЕЋИНА – ГАУРА МАРЕ” – Јавни увид о заштити,
  • електронским путем на e-mail адресу Doslic@ekologija.gov.rs

 

  1. ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида, одржаће се након завршеног јавног увида. О датуму Јавне расправе и појединостима начина на који ће се одржати Јавна расправа, јавност ће бити обавештена нанадно.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

 

  1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.

Loading