Одборници у понедељак расправљају о Буџету за 2022. годину

DSCN0469
Facebook

Председник Скупштине општине Кучево, Бранко М. Кецман, заказао је за понедељак, 20. децембар, 14. редовну седницу локалног парламентана. Одборници ће расправљати о више од 40. тачака Дневног реда. Најзначајнија, свакако, она која се односи на усвајање Буџета за 2022. годину.

Д н е в н и   р е д:

 

1. Верификација одборнику Радиши Јовановићу из Волује;

 1. Разматрање и одлучивање о предлогуизмене и допунеОдлуке о Буџету општине Кучево за 2021. годину;
 2. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о Буџету општине Кучево за 2022. год
 3. Разматрање и одлучивање о давању сагласности на Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Кучево за период 01.01-30.09.2021.
 4. Разматрање и одлучивање о предлогу измене и допунеКадровског плана за 2021. годи
 5. Разматрање и одлучивање о предлогу Кадровског плана за 2022.
 6. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о јавним расправама;
 7. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о давању сагласности предузећу Каструм за изградњу грађевинског обј
 8. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о приступању односно покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Кучево дела КП. бр. 5338/4 КО Кучево 1 непосредном пого
 9. Разматрање и одлучивање о предлогуОдлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Буковској, МЗ Буковска;
 10. Разматрање и одлучивање о предлогуОдлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Великој Бресници, МЗ Велика Бресница;
 11. Разматрање и одлучивање о предлогуОдлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Волуји, МЗ Волуја;
 12. Разматрање и одлучивање о предлогуОдлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Дубокој, МЗ Д
 13. Разматрање и одлучивање о предлогуОдлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Кучајни, МЗ Кучајн
 14. Разматрање и одлучивање о предлогуОдлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Мишљеновцу, МЗ Мишљеновац
 15. Разматрање и одлучивање о предлогуОдлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Мустапићу, МЗ Мустапић
 16. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Равништу, МЗ Буковска
 17. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Раковој Бари, МЗ Ракова Бара;
 18. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Сени, МЗ Сена.
 19. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Српцу, МЗ Српце;
 20. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Турији, МЗ Турија;
 21. Разматрање и одлучивање о предлогуОдлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у Церемошњи, МЗ Церемошња

23.Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе у            Церовици, МЗ Церовица;

24.Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Дома културе                  у    Шевици, МЗ Шевица

25.Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о преносу права коришћења управљања и одржавања непокретности у јавној својини општине Кучево-објекта Зграде културе у Раброву, МЗ Раброво

26.Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о продужењу закупа Илић Сајдл Ивани;

27.Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о управљању јавним паркиралиштима на територији општине Кучево

28.Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о усвајању програма пословања Јавног комуналног предузећа Кучево за 2022. годину

29.Упознавање за Извештајем о усклађености планираних и реализованих активност   из програма пословања за III квартал 2021. године Јавног комуналног предузећа   ,,Кучево“ Кучево

30.Разматрање и одлучивање о усвајању Плана рада Туристичке организациј  ,,Кучево“ за 2022. годину и Плана промотивних активности Туристичке  организације ,,Кучево“ Кучево за 2022. годину

31.Разматрање и одлучивање о усвајању Програма управљања Споменицима природе   ,,Пећина Церемошња“ и ,,Пећина Равништарка“;

32.Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана школског одбора   основне школе ,,Слободан Јовић“ Волуја;

33.Разматрање и одлучивање о разрешењу чланова Управног одбора Центра за   социјални рад за општину Кучево;

34.Разматрање и одлучивање о именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад за општину Кучево

35.Разматрање и одлучивање о разрешењу члана Управног одбора Центра за културу  ,,Драган Кецман“ Кучево;

36.Разматрање и одлучивање о именовању члана Управног одбора Центра за културу „Драган Кецман“ Кучево;

37.Разматрање и одлучивање о разрешењу секретара Изборне комисије јединице   локалне самоуправе општине Кучево;

38.Разматрање и одлучивање о именовању секретара Изборне комисије јединице  локалне самоуправе општине Кучево;

 1. Разматрање и одлучивање о разрешењу члан  Надзорног одбора библиотеке  ,,Никола Сикимић Максим“;
 2. Разматрање и одлучивање о именовању члана Надзорног одбора библиотеке   ,,Никола Сикимић Максим

41. Одборничка питања.

 

 814 total views,  2 views today