У току је поступак израде Плана развоја општине Кучево за период од 2022. до 2030. године

DSCN0330
Facebook

 

Општина Кучево приступила је изради Плана развоја општине Кучево за период од 2022. до 2030. године на основу Одлуке Скупштине општине Кучево . У ту сврху,  председник општине Кучево је  именовао координациони тим, радне групе и чланове радних група. Данас (понедељак, 18. октобра 2021. године) је одржан  састанк координационог тима и радних група, у оквиру кога је  Александра Ђорђевић, стручни консултант за израду докумената јавних политика, упознала просутне   са процесом израде плана развоја и усклађености са националним оквиром и циљевима одрживог развоја Агенде УН 2030; представила  методологију рада у процесу израде документа јавне политике (Плана развоја оштине Кучево), као и Ex Post анализу претходног стратешког документа. Објаснила је  како спровести истраживање за оцену задовољства грађана и група заинтересованих страна са животом и боравком у општини Кучево, као и колико времена је потребно за спровођења јавне расправе нацрта плана развоја.

У другом делу састанка радне групе су дефинисале визију и циљ Плана развоја општине Кучево за период од 2022. до 2030. године и договориле наредне активности, које ће се спроводити у процесу израде Плана.

 1,102 total views,  2 views today