Међународни дан старијих особа 01. октобар 2021. године

MedjDanStarijih2021_1
Facebook

Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 1. октобра, у складу са Резолуцијом 45/106 коју је прогласила Генерална скупштина Уједињених нација 14. децембра 1990. године, са циљем да нагласи важност прилагођавања животног окружења потребама и способностима становника трећег доба. На Светској скупштини о старењу 2002. године, усвојен је Мадридски међународни акциони план за старење како би се одговорило на могућности и изазове старења становништва у 21. веку и промовисао развој друштва за све генерације.

Живимо у времену пандемије COVID-19 која је оптеретила здравствене системе, здравствене раднике и подигла ниво индивидуалне одговорности за сопствено здравље и здравље целокупног друштва. Узимајући у обзир да је ризик за оболевање већи међу особама старије животне доби, јавноздравствене политике и програми су обухватили промотивне активности са циљем подизања свести о њиховим посебним потребама.

Ове године Међународни дан старијих особа је усмерен на уважавање права и потреба корисника дигиталних технологија како би се осигурала дигитална равноправност за све генерације, што укључује одговарајуће јавноздравствене политике, приступачност, дигиталну писменост и безбедност на интернету.

Оснаживање старије популације на пољу коришћења дигиталне технологије, а пре свега интернета, допринело би и унапређивању њихове друштвене инклузије и самосталном остваривању права и обавеза у каснијој животној доби.

 

    Циљеви овогодишње кампање односе се на:

 

1. Борбу против ејџизма и поштовање људских права

Неопходно је подићи свест о важности дигиталног укључивања старијих особа, борећи се против стереотипа, предрасуда и дискриминације повезане с дигитализацијом, узимајући у обзир социокултурне норме и право на самосталност.

 

2. Одрживи развој

Дати приоритет јавноздравственим политикама које истичу значај дигиталних технологија у достизању циљева одрживог развоја.

 

3. Приступачност и дигитална писменост

Отклањање баријера везаних за доступност, друштвену повезаност, дизајн, приступачност, изградњу капацитета, инфраструктуре и иновација у области дигиталних технологија.

4. Безбедност на интернету и етичке норме

Истражити улогу јавних политика и правних оквира за осигурање приватности и безбедности старијих особа у дигиталном свету.

 

5. Друштвена одговорност

ИЗВОР И ФОТО : Завод за јавно здравље Пожаревац

 330 total views,  2 views today