Заказана 12. седница Скупштине општине Кучево

WhatsApp Image 2021-08-17 at 11.35.55 (1)
Facebook

Председник Скупштине општине Кучево, Бранко М. Кецман, заказао је редовн,у 12. седницу локалног парламента за петак,17. сепетмбар. Седница ће се одржати у Свечаној сали СО Кучево са почетком у 12:00 часова. На дневном реду биће следеће тачке :

 

 

 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Кучево;
 2. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине општине Кучево – КП бр. 5619/2 КО Кучево 1 непосредном погодбом, без накнаде и закључењу уговора о отуђењу           
 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији општинске управе општине Кучево
 2. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о комуналној полицији;
 3. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о униформи и ознакама комуналних милиционара
 4. Разматрање и одлучивање о предлогу Правилника о измени правилника о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица у општини Куче
 5. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о поверавању послова управљања дечијих игралишта Јавном комуналном предузећу Кучево
 6. Разматрање и одлучивање о предлогу Ценовника комуналних услуга ЈКП ,,Кучево“ за наплату паркинг сервиса у Кучеву;
 7. Упознавање за Извештајем о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за II квартал 2021. године Јавног комуналног предузећа ,,Кучево“ Кучево
 8. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о управљању јавним паркиралиштима на територији општине Кучево; 
 9. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације Кучево
 10. Разматрање и одлучивање о предлогу Плана заштите и спасавања општине Кучево;
 11.  Разматрање и одлучивање о предлогу Оперативног плана за одбрану од поплава за водотоке II реда за територију Општине Кучево у 2021. год
 12. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Савета за родну равноправност
 13. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Савета за родну равноправност;
 14. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Комисије за родну равноправност
 15. Одборничка питања.

 

 

 1,112 total views,  6 views today