Центар за културу „Драган Кецман“, среда 18. август у 18 часова : отварање изложбе „Недодирљиво додиривање“

IMG_2248
Facebook

У среду 18. августа у 18:00 часова у Центру за културу у Кучеви отвориће се изложба уметнице Миње Пољак.

Из каталога : Назив изложбе „Недодирљиво додиривање“ је метафора за вишезначне наративе иконе, као предмета реторичке екфразе, усмерене на богатство  и комплексност теолошке мисли уз укључивање симбола као не било какавог знака, већ оног у којем долази до метафизичког спајања видљивог и невидљивог.
На представљеним делима трагам за идеалним декоративним односом испуњењем геометријским патернима, односно орнаменталним симболима, најчешће у обику крста, редукујући одежде и простор као кохерентни модел потенцијалне плошне бескрајности која представља симбол светлосне вибрације, незаменљиво повезане са судбином преображаја у есхатолошком контексту приказа. Идејни фокус је на ликовним истраживањима компоновања дела у његовој контекстуализацији у коме су изражене управо естетске промене
ликовног говора сакралне уметности, која се дешава као последица увођења различитих наратива, те од савременог посматрача захтева интимно и аутентично укључивање у процес посматрања, која својом поруком (углавном уз присуство текста на њој) проблематизује непрекинуто кретање од дела према реципијенту и обрнуто.

Loading