Зиђин испунио на време све захтеве инспекцијског тима, констатовала Радна група Владе

IMG_2042
Facebook

Дан пре утврђеног рока, Радна група Владе Србије за надзор свих потенцијалних загађивача реке Пек и инспекцијски тим проверили су  да ли је Рудник бакра Мајданпек испунио све захтеве везане за елиминисање утицаја на квалитет воде у реци.

Констатовано је да је Сербиа Зијин Цоппер реализовала наложене мере за повећање ефикасности пречишћавања вода у мајданпечком руднику, али и да компанија предузима низ других мера са циљем да смањи утицај своје активности на животну средину и корак по корак реши нагомилане наслеђене проблеме у овој области. Компанија је добила и похвалу за реализацију пројекта који није био део наложених мера, а односи се на повраћај 95 одсто процесних вода из филтраже у погон флотације мајданпечког рудника„, наводе из Зиђина. Радна група у чијем саставу су, поред осталих, били помоћник министра рударства и енергетике Дејан Милијановић, помоћник министра заштите животне средине Дејан Фурјановић, као и рударски, водни и инспектор заштите животне средине, уверила се да је мајданпечки рудник учинио све за доследну реализацију наожених мера, стоји у истом саопштењу, као и да је компанија је очистила постојеће таложнике за прихват атмосферских вода и изградила нове за механичко пречишћавање отпадних, замуљених вода, као и за перионицу тешких и других возила, и да  је, иако то није била обавеза Компаније, како наводе, од материјала који се деценијама таложио очишћено  и корито реке Мали Пек, и то у делу који није у рудничкој зони, у дужини од скоро 300 метара.

Компанија је прихватила и обавезу да изгради још један додатни таложник, како је сугерисано приликом контролног надзора, а преузела је и обавезу редовног испитивања и вођења дневника о квалитету отпадних вода.

Помоћник министра рударства и енергетике Дејан Милијановић рекао је да желе да „Сербиа Зијин Цоппер“ буде пример да рударство у Србији може да буде зелено, јер је то основни смисао напретка када је ова индустирјска грана у питању.

„Не рударство по било коју већ оно које може да буде одрживо и које мора да буде зелено и у сагласју са законима природе и законима заштите животне средине“, нагласио је Милијановић.

Представници Радне групе наговестили су своје чешће присуство у овој средини и активно праћење потенцијалних загађивача реке Пек, а све са циљем да се постигне нулто загађење.

Представници Зиђина навели су да ће стриктно спроводити наложене мере инспекцијског тима, али и да ће континуирано радити у области заштите животне средине.

Проблеми историјског наслеђа ће, како су обећали, бити решавани корак по корак до коначне замисли „да воде буду бистрије, а планине зеленије“.

Радиће се према стандардима унапређења животне средине до „зеленог рудника“ и плану да рудник касније буде врт, а рударство зелена индустрија.
У филтражи је већ пуштен у рад систем који 95 одсто процесних вода враћа назад у флотацију, а у области заштите животне средине обављени су и бројни послови око пошумљавања и озелењавања рударских површина, навод
и се у саопштењу.

ИЗВОР : б 92

 938 total views,  4 views today